Reklama

Reklama jest niezbędna w większości branż. Jedną z węzłowych kwestii jaką należy się zająć to wybór odpowiedniej postaci reklamy twojej branży lub też produktu jaki oferujesz. Każda branża ma swoją swoistość i specyficzną grupę docelową. Dla pewnych branż najbardziej odpowiednia będzie reklama zewnętrzna, na przykład billboardy, dla innych najlepszą postacią reklamy będą spoty telewizyjne a jeszcze inna branża będzie uzyskiwała wielkie korzyści z reklamy na ulotkach. Nader często jeżeli nie najczęściej przedsiębiorstwa korzystają przy prowadzeniu kampanii reklamowych z kilku typów reklam. Przykładowo, jeżeli mamy do czynienia z ogólnokrajową kampanią promującą dany produkt to nader często możemy zobaczyć w tej samej formule graficznej reklamy na bilbordach, w telewizji i w Internecie.  

Opracowując reklamy trzeba zdefiniować grupę docelową. Następnie na podstawie tej definicji dobierać rodzaje reklam, rodzaje miejsc ich zainstalowania lub emisji, ich charakter, język przekazu.

Murale reklamowe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *