Posted in Prawo

Odpowiedni prawnik

Właściwy prawnik dla Ciebie

Więcej ... Odpowiedni prawnik
Posted in Prawo

Istota bezpieczeństwa i ładu publicznego

Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z zasadniczych warunkówsprawnego funkcjonowania każdego państwa. Służby mundurowe, a więc także policja spełniają w tymże procesie wyjątkową rolę….

Więcej ... Istota bezpieczeństwa i ładu publicznego
Posted in Prawo

Przepis artykułu 510 KC a przelew wierzytelności

Rezultatem zawarcia umowy przelewu jest przejście (przeniesienie) wierzytelności ze zbywcy (dotychczasowego wierzyciela) na nabywcę (nowego wierzyciela). Tranzakcja tego typu, zwana również często potocznie jako “sprzedaż…

Więcej ... Przepis artykułu 510 KC a przelew wierzytelności
Posted in Biznes Prawo

Firma windykacyjna

Firma windykacyjna zajmuje się odzyskiwaniem zaległych należności. Windykacja należności zlecana jest przez klienta. Wierzycielem może stać się każdy z nas także osoba prawna. Czy powinniśmy…

Więcej ... Firma windykacyjna