Posted in Prawo

Przepis artykułu 510 KC a przelew wierzytelności

Rezultatem zawarcia umowy przelewu jest przejście (przeniesienie) wierzytelności ze zbywcy (dotychczasowego wierzyciela) na nabywcę (nowego wierzyciela). Tranzakcja tego typu, zwana również często potocznie jako “sprzedaż…

Więcej ... Przepis artykułu 510 KC a przelew wierzytelności